(49) Dat verwacht ik!

(49) Dat verwacht ik!

Ik heb het zo naar m’n zin op de coach-opleiding die ik momenteel volg. Zo grappig ook om te zien dat zoveel bijbelse principes door de wetenschap bevestigt worden.

We kregen een studie te zien over het ‘placebo vs nocebo-effect’. Nocebo is een negatief verwachtingseffect en placebo een positief verwachtingseffect. Beide werken als een dolle. De statistieken zijn echt mindblowing. Wat geloof je, wat verwacht je?

Nocebo betekent in het Latijn “ik zal schaden” en placebo: “ik zal behagen”. Bij de ene geloof en verwacht je iets positiefs en bij de ander geloof en verwacht je iets negatiefs. “Angst maakt ziek” werd genoemd in deze studie. De Bijbel zegt: “vriendelijke woorden genezen en helpen; scherpe woorden verwonden en verminken” (Spr. 15:4 vanuit The Message).

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het steeds nodig om me dit te realiseren (te geloven) en het goede uit te spreken en te verwachten. Ik heb het soms nodig dat mensen in mijn directe omgeving me er soms op aanspreken als ik blijf hangen in het negatieve.

Ik fleur op als ik mensen positief hoor spreken, ik fleur op als ik mezelf zo hoor spreken. Bij placebo heb je soms het idee dat het fake is; want er zit toch niets in! Positief spreken in situaties die misschien negatief zijn lijkt soms zonder effect. Maar vriendelijke woorden genezen en zullen je helpen – dat verwacht ik!

En dat is bewezen .